SC REGIOTRANS SRL Braşov îşi propune să-şi crească reputația, să ofere servicii de transport călători pe calea ferată de calitate ridicată, în condiții de siguranță, consolidându-și poziția de cea mai importantă societate privată de transport de călători pe calea ferată.

Pentru asigurarea acestor deziderate acordăm o importanță deosebită mentenanței vehiculelor feroviare utilizate pentru transportul de călători pe calea ferată.

În calitate de Director General al organizaţiei, mă angajez să asigur:
 Menținerea sistemului de întreținere a parcului de vehicule feroviare utilizate în transportul de călători pe calea ferată, implementat;
 Monitorizarea activității funcțiilor responsabile cu mentenanța și stabilirea de măsuri pentru îmbunătățirea continuă a mentenanței
 Reanalizarea, evaluarea și controlul riscurilor privind întreținerea vehiculelor feroviare utilizate în lumina precizărilor din SR EN ISO 9001:2015;
 Reînnoirea certificatului ERI;
 Analizarea la nivelul managementului de vârf a posibilităților de îmbunătățire a mentenanței;
 Monitorizarea activităților de mentenanță la furnizorul de servicii, prin audituri de secunda parte și stabilirea de măsuri pentru îmbunătățirea continuă a acestora;
 Adecvarea permanentă a politicii de mentenanță conform scopurilor și obiectivelor generale ale organizației.

Prin trecerea sistemului de management integrat: Calitate, Siguranţă Feroviară, Mediu, SSO la cerinţele SR EN ISO 9001:2015 , Legii nr.55 / 2006, Directivelor Europene în domeniul feroviar, SR EN ISO 14001:2015 și SR OHSAS 18001:2008 suntem decişi să:
 Îmbunătăţim continuu eficacitatea şi eficienţa proceselor noastre, pentru obţinerea de rezultate superioare ale calităţii şi securităţii serviciilor oferite;
 Asigurăm permanent o instruire teoretică şi practică a întregului personal autorizat care ocupă funcţii de monitorizare și control privind mentenanța;
 Stabilim obiective măsurabile pentru funcţiile relevante din organizaţie;
 Obiectivul managementului de nivel înalt este de a furniza servicii profesionale şi competente, care să asigure acordul între cerinţele clienţilor şi cele legale, de reglementare privind siguranţa feroviară, protecţia mediului şi SSO;
 Asigurăm aplicarea reglementărilor europene și naționale privind mentenanța;
 Asigurăm controlul permanent privind noile acte normative, a modificărilor şi adăugirilor în cadrul de reglementare specific mentenanței vehiculelor feroviare.
 Stabilim o comunicare eficace în cadrul societăţii şi în afara ei cu toți furnizorii de servicii și produse necesare desfășurării proceselor.

Ne desfăşurăm activitatea în deplină conformitate cu legile aplicabile, reglementările naţionale şi europene în domeniu, cerinţele clienţilor şi ale altor părţi interesate.

Deviza privind mentenanța a SC REGIO CALATORI SRL BRAŞOV este:

„Revizii și reparații la timp realizate, confort, siguranță și punctualitate asigurate”

În calitate de Director General al SC REGIO CALATORI SRL BRAŞOV, mă angajez să asigur managementul sistemului de mentenanță implementat şi resursele necesare realizării politicii şi obiectivelor sale. REGIO CALATORI

Brașov 15.01.2017

DIRECTOR GENERAL
Ciapraz Valentin