3 decembrie 2009 – Intrarea in vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 privind drepturile calatorilor din transportul feroviar

„Incepand de astazi, calatorii pe calea ferata din UE beneficiaza de noi drepturi”

Rezumatul dispozitiilor legislative ale UE privind drepturile calatorilor pe calea ferata

1.) Completarea spectrului de drepturi de care beneficiaza calatorii

Dupa adoptarea regulamentelor care consolideaza drepturile pasagerilor din transportul aerian1, Uniunea Europeana sporeste acum protectia si pentru calatorii pe calea ferata, odata cu intrarea in vigoare, astazi, a Regulamentului 1371/20072.

Acest regulament constituie un pas inainte catre implementarea obiectivelor stabilite in temeiul Comunicarii Comisiei intitulate „Consolidarea drepturilor calatorilor in cadrul Uniunii Europene” din 16 februarie 20053.

Protectia calatorilor la nivelul intregului sistem de transport european va fi finalizata odata cu adoptarea de catre Parlamentul European si Consiliu a legislatiei privind drepturile calatorilor in transportul cu autobuzul si cu autocarul4, precum si in transportul maritim si pe caile navigabile interioare , in  legatura cu care Comisia a inaintat propuneri specifice de consolidare la 4 decembrie 2008.

2.) Un set unic de drepturi elementare pentru o piata unica

Pe de o parte, cel de-al treilea pachet legislativ in domeniul feroviar din 2007 va deschide piata pentru transportul feroviar international de calatori incepand de la 1 ianuarie 20106 si, pe de alta parte, in temeiul asa-numitului Regulament privind serviciile publice7, care intra in vigoare tot astazi, va defini mai bine cadrul juridic si financiar pentru atribuirea contractelor de servicii publice legate de transportul interior, pentru a asigura cetatenii ca vor primi servicii de calitate in schimbul pretului platit pentru serviciile de transport public in intreaga Europa.

‘ Regulamentul (CE) nr. 889/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 mai 2002 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2027/97 privind raspunderea operatorilor de transport aerian in caz de accidente; Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91; Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap si ale persoanelor cu mobilitate redusa pe durata calatoriei pe calea aerului.

2 Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul feroviar.

3 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu intitulata „Consolidarea drepturilor calatorilor in cadrul Uniunii Europene” [COM(2005) 46 final – nepublicata in Jurnalul Oficial].

4 Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind drepturile calatorilor din transportul cu autobuzul si autocarul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritatile nationale responsabile [COM(2008) 817].

5 Propunere de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind drepturile persoanelor care calatoresc pe mare si pe cai navigabile interioare si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritatile nationale insarcinate sa asigure aplicarea legislatiei in materie de protectie a consumatorului [COM(2008) 816].

6 Directiva 2007/58/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2007 de modificare a Directivei 91/440/CEE a Consiliului privind dezvoltarea cailor ferate comunitare si a Directivei 2001/14/CE privind alocarea capacitatilor de infrastructure feroviara si tarifarea utilizarii infrastructurii feroviare.

7 Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191 /69 si nr. 1107/70 ale Consiliului

Intr-un astfel de context, al emergentei unei piete unice, masurile de promovare a drepturilor utilizatorilor sunt esentiale pentru a oferi consumatorilor o protectie adecvata pe pietele care se deschid, iar industriei feroviare conditii egale de concurenta, si pentru a profita astfel pe deplin de beneficiile pietei integrate a serviciilor de transport feroviar.

3.) Drepturi elementare in toate statele membre

Conform Regulamentului 1371/2007 privind drepturile calatorilor din transportul feroviar, in Europa se vor aplica norme minime comune, de exemplu in cazul intarzierii sau anularii trenurilor. In plus, deoarece drepturile nu au niciun sens daca nu sunt cunoscute de calatori, iar acestia nu stiu cum sa uzeze de ele, societatile feroviare sunt obligate sa informeze calatorii cu privire la drepturile si obligatiile lor si sa instituie comisii de solutionare a reclamatiilor.

Cu toate acestea, statele membre pot, in mod transparent si nediscriminatoriu, sa acorde o derogare pentru traficul lor feroviar exclusiv intern pe o perioada de cel mult cinci ani, care poate fi reinnoita de doua ori pentru cel mult cinci ani de fiecare data (ceea ce inseamna maxim 15 ani in total), o derogare permanenta pentru serviciile de transport urban, suburban si regional si o derogare pe o perioada de cinci ani, care poate fi reinnoita, in cazul serviciilor feroviare care sunt exploatate in mare parte in afara Comunitatii.

Cu toate acestea, anumite dispozitii ale regulamentului vor fi obligatorii pentru traficul feroviar din Uniunea Europeana: norme privind disponibilitatea legitimatiilor de calatorie, prin vanzarea si rezervarea de legitimate de calatorie, responsabilitatea intreprinderilor feroviare in ceea ce priveste calatorii si bagajele acestora, un nivel minim de asigurare pentru societatile feroviare, dreptul la transport pentru calatorii cu mobilitate redusa, informatii referitoare la accesibilitatea serviciilor feroviare, precum si obligatii privind securitatea personala a calatorilor.

Asadar, printr-o astfel de combinatie de drepturi esentiale si derogari posibile la nivel national, regulamentul reuseste sa concilieze obiectivul de a acorda drepturi elementare calatorilor din intreaga UE cu realitatea existentei unor conditii eterogene la nivelul serviciilor feroviare din statele membre.

4.) Asistenta pentru calatorii pe calea ferata care au mobilitate redusa

Legislatia UE privind drepturile calatorilor pe calea ferata va asigura posibilitatea calatorilor cu mobilitate redusa de a calatori intr-un mod comparabil cu ceilalti cetateni.

Societatile feroviare si sefii de gara trebuie sa stabileasca norme de acces nediscriminatoriu pentru transportul persoanelor cu dizabilitati si al persoanelor cu mobilitate redusa, inclusiv, de exemplu, persoanele in varsta.

Societatile feroviare, vanzatorii de legitimatii de calatorie si operatorii turistici sunt, de asemenea, obligati sa furnizeze informatii cu privire la accesibilitatea serviciilor de transport feroviar, a conditiilor de acces si a motivatiilor acestora, la cerere.

Societatile feroviare furnizeaza persoanelor cu dizabilitati sau persoanelor cu mobilitate redusa asistenta gratuita la bordul trenului si la urcarea si coborarea din tren. Asistenta este asigurata cu conditia ca societatea feroviara, seful de gara,vanzatorul de legitimatii de calatorie sau operatorul turistic de la care a fost achizitionata legitimatia de calatorie sa fie informat asupra nevoilor de asistenta ale persoanei cu cel putin 48 de ore inainte ca asistenta sa fie necesitata. Persoana cu dizabilitati sau persoana cu mobilitate redusa trebuie sa se prezinte la punctul desemnat.

 • la ora indicata (de intreprinderea feroviara sau de seful garii care acorda asistenta), care nu va fi cu peste 60 de minute inainte de ora publicata a plecarii sau
 • la ora la care toti calatorii sunt rugati sa se prezinte pentru formalitatile de inregistrare (check-in) sau, daca nu este stipulate nicio ora, cu cel putin 30 de minute inainte de ora publicata a plecarii sau de ora formalitatilor de inregistrare.

Nu exista nicio limita financiara in ceea ce priveste raspunderea intreprinderii feroviare in caz de pierdere sau de avariere a echipamentelor de mobilitate: in acest caz, raspunderea acopera pierderea sau avarierea totala sau partiala a echipamentelor de mobilitate sau a altor echipamente specifice folosite de persoanele cu dizabilitati sau de persoanele cu mobilitate redusa.

 1. Alte drepturi ale calatorilor pe calea ferata in temeiul regulamentului

Privire de ansamblu asupra noilor drepturi in temeiul regulamentului:

(a)Informare

Din decembrie 2009, calatorii pe calea ferata din Europa trebuie sa fie informati pe larg si in forma cea mai potrivita. Trebuie acordata o atentie deosebita nevoilor persoanelor cu deficiente de auz si/sau de vedere. Aceste informatii cuprind:

Informatii anterioare calatoriei:

 • Care sunt conditiile generale aplicabile contractului?
 • Care este itinerarul cel mai rapid si cel mai ieftin?
 • Exista facilitati pentru persoanele cu dizabilitati si pentru persoanele cu mobilitate redusa, precum si pentru calatorii cu biciclete la urcarea in tren si la bordul trenului?
 • Sunt disponibile locuri in compartimente pentru fumatori si pentru nefumatori, in vagoane de clasa intai si de clasa a doua, precum si in cusete si vagoane de dormit?
 • Calatoria va fi perturbata sau va avea intarzieri?
 • Ce tipuri de servicii sunt oferite la bord?

Informatii in timpul calatoriei:

 • Unde si cum pot imi pot reclama bagajele pierdute si depune reclamatia?
 • Care sunt serviciile oferite la bord?
 • Care este statia urmatoare?
 • Are trenul intarziere si, daca da, cand se preconizeaza ca va ajunge la destinatie?
 • Care sunt principalele legaturi disponibile?
 • Ce trebuie sa am in vedere in ceea ce priveste aspectele de securitate?

(b)Transportul bicicletelor

Societatile feroviare trebuie sa le permita calatorilor sa isi aduca bicicletele la bordul oricarui tren, daca acestea sunt usor de manevrat, daca nu afecteaza in mod negativ serviciul de transport feroviar respectiv si daca materialul rulant utilizat permite acest lucru.

(c)Intarzieri si anulari

Atunci cand se poate anticipa o intarziere de cel putin 60 de minute, calatorul trebuie sa dispuna imediat de urmatoarele optiuni, la alegere:

(i) Rambursarea costului integral al legitimatiei de calatorie sau doar pentru partea neefectuata a calatoriei si pentru cea deja efectuata in cazul in care calatoria nu mai serveste niciunui scop in relatie cu planul initial de deplasare al calatorului. De asemenea, in acest caz calatorul are dreptul la un serviciu de transport inapoi la primul punct de plecare, in termenul cel mai scurt.

(ii) Continuarea calatoriei sau modificarea itinerarului spre destinatia finala, in conditii comparabile de transport si in termenul cel mai scurt sau la o data ulterioara, la alegerea calatorului.

In cazul in care calatorul isi continua deplasarea in ciuda intarzierii, acesta are dreptul la o despagubire.

Despagubirea minima pentru intarzieri este :

25 % din pretul legitimatiei de calatorie pentru o intarziere intre 60 si 119 minute,

50 % din pretul legitimatiei de calatorie pentru o intarziere de cel putin 120 de minute.

Despagubirea pentru pretul legitimatiei de calatorie se plateste in termen de o luna de la depunerea cererii de despagubire. Calatorul nu are dreptul la despagubire in anumite conditii, daca de exemplu anularea, intarzierea sau legatura ratata a fost cauzata de circumstante pe care transportatorul nu le-a putut evita, desi a luat toate masurile necesare in situatia respectiva.

Societatea de transport are datoria de a informa calatorii cu privire la intarzierile si anularile trenurilor imediat ce o astfel de informatie este disponibila.

In cazul oricarei intarzieri de cel putin 60 de minute, calatorilor trebuie sa li se ofere mancare si bauturi racoritoare gratuite, in functie de timpul de asteptare.

De asemenea, societatea feroviara trebuie sa ofere cazare gratuita la hotel sau in alta parte, precum si transportul intre gara si locul de cazare, in cazurile in care, din cauza intarzierii, este necesara o sedere de una sau mai multe nopti.

Daca trenul este blocat pe calea ferata, societatea feroviara trebuie sa asigure transportul de la tren pana la gara, pana la un alt punct de plecare sau pana la destinatia finala a serviciului oferit, acolo unde si atunci cand acest lucru este fizic posibil.

Daca serviciul feroviar nu mai poate fi continuat, societatea trebuie sa organizeze, cat mai rapid posibil, servicii alternative de transport.

(d) – Plati in avans

Daca un calator este omorat sau vatamat in timpul unui accident feroviar, societatea feroviara trebuie, in termen de 15 zile, sa efectueze plati care sa acopere costurile pentru nevoile imediate ale calatorului afectat sau ale persoanelor aflate in intretinerea sa, aceste plati fiind de cel putin 21000 EUR in cazul decesului calatorului.

5.) Prevederea posibilitatii de reclamatie pentru calatorii pe calea ferata

Societatile feroviare sunt obligate sa instituie un mecanism de solutionare a reclamatiilor cu privire la drepturile si obligatiile prevazute in regulament si sa disemineze pe scara larga in randul calatorilor coordonatele de contact si Hmba sau limbile de lucru ale acestui organism pentru reclamatii.

Reclamatiile trebuie sa primeasca raspuns in termen de o luna sau, in cazuri justificate, calatorul trebuie informat cu privire la data preconizata a raspunsului la reclamatie, care nu poate fi mai tarziu de trei luni de la depunerea acesteia.

6.) Organismele nationale de punere in aplicare

In fiecare stat membru va exista un organism independent („organismul national de punere in aplicare”), responsabil cu punerea in aplicare a regulamentului, la care calatorii pot depune reclamatii si care va asigura calatorilor pe calea ferata respectarea deplina a drepturilor lor in temeiul regulamentului, monitorizand respectarea de catre intreprinderile feroviare, sefii de gara si vanzatorii de legitimatii de calatorie a dispozitiilor acestuia si aplicand sanctiuni, acolo unde este cazul.

7.) Extinderea drepturilor si obligatiilor calatorilor prevazute de Conventia COTIF pentru serviciile de transport feroviar international de calatori la serviciile de transport feroviar de calatori interne si urbane, suburbane si regionale.

 • Consolidarea drepturilor calatorilor pe calea ferata se bazeaza pe sistemul dreptului international existent in aceasta privinta, prevazut in apendicele A – „Reguli uniforme privind Contractul de transport feroviar international de calatori si bagaje” (CIV) la Conventia privind transporturile feroviare internationale (COTIF) din 9 mai 1980, astfel cum a fost modificata prin Protocolul de modificare a Conventiei privind transporturile feroviare internationale din 3 iunie 1999 (Protocolul din 1999).
 • In fapt, cu exceptia cazurilor in care statele membre au decis sa utilizeze derogari, regulamentul extinde domeniul de aplicare al acestei conventii, care se refera doar la serviciile feroviare internationale. la serviciile de transport feroviar de calatori interne si urbane, suburbane si regionale. furnizate de una sau mai multe intreprinderi licentiate in conformitate cu Directiva 95/18/CE.
 • Practic8 , regulile generale si drepturile si obligatiile calatorilor care sunt cuprinse in Conventia COTIF si care fac obiectul acestei „extinderi” sunt urmatoarele:

8.Sinteza/„lista” prezentata nu este nici exhaustiva, nici completa. Se face trimitere la anexa I la Regulamentul 1371/2007.

A. Reguli privind conditiile/termenii generali de referinta (inclusiv incheierea si executarea) ai contractului de transport

1.1 In general

 • definirea contractului de transport si defmirea legitimatiei de calatorie ca dovezi prima facie ale incheierii si continutului contractului;
 • legitimatii de calatorie: forma si continutul obligatoriu, transferabilitatea legitimatiei de calatorie, posibilitatea emiterii legitimatiilor de calatorie sub forma inregistrarii electronice a date lor;
 • obligativitatea platii in avans a serviciului de transport de catre calator si conditiile de rambursare a pretului legitimatiei de calatorie;
 • obligatia calatorului de a se afla in posesia unei legitimatii de calatorie valabile pe parcursul calatoriei si obligatia de a plati o suprataxa in cazul in care nu prezinta, la cerere, o legitimate de calatorie valabila, precum si intreruperea calatoriei in cazul in care refuza sa plateasca suprataxa; alte cazuri de excludere de la serviciul de transport (daca reprezinta un pericol pentru siguranta, daca ii deranjeaza pe ceilalti calatori);
 • obligatia calatorului de a respecta formalitatile vamale si alte formalitati administrative;
 • obligatia intreprinderii feroviare de a certifica pe legitimatia de calatorie anularile sau legaturile pierdute.

1.2  Conditii privind transportul bagajelor de mana, al animalelor, al bagajelor inregistrate, al vehiculelor

 • dispozitii comune: bagaje de mana si animale acceptate, obligatia de a transporta bunurile periculoase in conformitate cu normele privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata (RID);
 • dreptul transportatorului de a examina articolele si animalele transportate si de a impune plata costurilor de inspectie de catre calator in cazul nerespectarii conditiilor contractuale;
 • obligatia calatorului de a respecta formalitatile vamale si alte formalitati administrative;
 • obligatia calatorului de a-si supraveghea propriile bagaje de mana si propriile animale;
 • incredintarea bagajelor inregistrate si obligatia de a furniza un buletin de bagaj inregistrat, care reprezinta dovada prima facie a obligatiei de transport; prezumtia ca bagajul se afla in buna stare si corespunde datelor inregistrate pe buletinul de bagaj inregistrat; norme privind continutul obligatoriu al buletinului de bagaj;
 • inregistrarea bagajelor la prezentarea unei legitimatii de calatorie valabile; obligatia calatorului de a plati in momentul inregistrarii taxa de transport pentru bagajul inregistrat; obligatia calatorului de a indica pe fiecare bagaj inregistrat numele si adresa sa, precum si destinatia; dreptul calatorului de a dispune de bagajele inregistrate la prezentarea buletinului de bagaj inregistrat; detinatorul buletinului de bagaj inregistrat poate refuza sa accepte bagajul daca transportatorul nu da curs solicitarii sale de a efectua o verificare a bagajului inregistrat in vederea constatarii unor presupuse prejudicii;
 • transportul vehiculelor: obligatiile contractuale privind transportul vehiculelor trebuie stabilite printr-un buletin de transport emis calatorului; continutul obligatoriu al buletinului de transport.

B. Norme privind: 1. raspunderea intreprinderii feroviare in caz de: (a) deces sau vatamare corporala a calatorilor; (b) intarzieri, anulari, pierderea legaturilor; (c) daune produse bagajelor de mana, animalelor, bagajelor inregistrate si vehiculelor; 2. exercitarea drepturilor de catre calator; 3. raporturile dintre transportatori.

 1. Raspundere intreprinderii feroviare

(a) Raspunderea in caz de deces sau de vatamare corporala a calatorilor

 • Transportatorul este raspunzator pentru pierderea sau dauna rezultata din decesul, vatamarea corporala sau orice alt prejudiciu adus integritatii fizice sau psihice a calatorului, cauzat(a) de un accident survenit in cursul exploatarii feroviare in timp ce calatorul se afla in vehiculele feroviare ori intra sau iesea din acestea.
 • Transportatorul este exonerat de aceasta raspundere:

a. daca accidentul a fost cauzat de circumstante independente de exploatarea feroviara sau din cauza comportamentului unui tert, pe care transportatorul nu le putea evita, in ciuda indeplinirii diligentelor cerute de circumstantele specifice ale cazului in speta, si ale caror consecinte nu le putea preintampina. O alta intreprindere care utilizeaza aceeasi infrastructure feroviara nu este considerate un tert;

b. in masura in care accidentul este din culpa calatorului.

 • In cazul in care un transport reglementat de un contract de transport unic este efectuat de transportatori succesivi, este raspunzator, in cazul decesului si al vatamarii corporale a calatorilor, transportatorul caruia ii revine, prin contractul de transport, prestarea serviciului de transport in cursul caruia a avut loc accidentul.
 • In caz de deces al calatorului, despagubirea cuprinde toate costurile necesare in urma decesului, in special cele pentru transportul corpului si cheltuielile de inmormantare.
 • Daca prin decesul unui calator persoanele fata de care acesta avea o obligatie de intretinere in baza legii sunt lipsite de sprijinul acestuia, persoanele vizate sunt de asemenea despagubite pentru aceasta pierdere.
 • In caz de vatamare corporala sau de orice alt prejudiciu adus integritatii fizice sau psihice a calatorului, despagubirile cuprind:

a. toate costurile necesare, in special cele legate de tratament si de transport;

b. despagubirea pentru pierderea financiara cauzata de incapacitatea de munca totala sau partiala sau de sporirea necesitatilor.

 • Valoarea despagubirilor care trebuie acordate se stabileste in conformitate cu legislatia nationala.

Cu toate acesta, limita superioara per calator se stabileste la 175 000 de unitati de cont, atunci cand legislatia nationala prevede o limita superioara mai mica decat valoarea respectiva.

(b) Raspunderea in caz de anulare, de intarziere a trenurilor sau de pierdere a legaturii

 • Transportatorul este raspunzator fata de calator pentru pierderile sau daunele survenite in urma faptului ca, din cauza anularii sau a intarzierii unui tren sau din cauza pierderii unei legaturi, acesta din urma nu isi poate continua calatoria in aceeasi zi.
 • Despagubirile cuprind costurile rezonabile de cazare, precum si costurile rezonabile datorate necesitatii de a informa persoanele care il asteptau pe calator.
 • Transportatorul este exonerat de aceasta raspundere atunci cand anularea, intarzierea sau pierderea legaturii se datoreaza uneia din cauzele urmatoare:

a. circumstante independente de exploatarea feroviara sau un comportament al unui tert pe care operatorul de transport nu le putea evita, in ciuda indeplinirii diligentelor cerute de circumstantele specifice ale cazului in speta, si ale caror consecinte nu le putea preintampina;

b. atunci cand este din culpa calatorului.

(c) Raspunderea in cazul daunelor produse bagajelor de mana, animalelor, bagajelor inregistrate si vehiculelor

 • In caz de deces sau vatamare corporala a calatorilor, transportatorul este de asemenea raspunzator pentru pierderea sau paguba rezultata din pierderea totala sau partiala sau deteriorarea obiectelor pe care calatorul le avea fie asupra sa, fie cu el sub forma de bagaje de mana. Intr-un asemenea caz, transportatorul trebuie sa ofere compensatii in valoare de maximum 1 400 de unitati de cont per calator.
 • In alte cazuri, transportatorul nu este raspunzator pentru pierderea totala sau partiala sau deteriorarea obiectelor, a bagajelor de mana sau a animalelor a caror supraveghere era in sarcina calatorului, cu exceptia cazului in care aceasta pierdere sau deteriorare este din vina transportatorului.
 • Transportatorul este raspunzator pentru pierderile sau daunele rezultate in urma pierderii totale sau partiale sau a deteriorarii bagajelor inregistrate.
 • Transportatorul este exonerat de aceasta raspundere in masura in care pierderea, deteriorarea sau intarzierea livrarii s-a datorat unei abateri a calatorului si in masura in care pierderea sau deteriorarea este cauzata de riscurile speciale inerente uneia sau mai multora din circumstantele urmatoare:
 1. absenta ambalajului sau ambalare inadecvata;
 2. natura speciala a bagajelor;
 3. expedierea ca bagaje a obiectelor neacceptate la transport.
 • Daca un transport reglementat de un contract unic este realizat de transportatori succesivi, fiecare transportator, prin preluarea bagajului cu buletinul de bagaj inregistrat sau a vehiculului cu buletinul de transport, devine responsabil pentru transportul acestora pe intregul traseu, pana la livrare.
 • In cazul in care transportatorul a incredintat efectuarea partiala sau integrala a transportului unui transportator inlocuitor, transportatorul ramane totusi raspunzator pentru intregul transport.
 • In caz de pierdere totala sau partiala a bagajelor inregistrate, transportatorul trebuie sa plateasca, in afara tuturor celorlalte despagubiri:
 1. daca valoarea pierderii sau a pagubei suferite este dovedita, o despagubire egala cu valoarea respectiva, dar care sa nu depaseasca 80 de unitati de cont pe kilogram de masa bruta lipsa sau 1 200 de unitati de cont pe bagaj;
 2. daca valoarea pierderii sau a pagubei suferite nu este dovedita, o despagubire forfetara de 20 de unitati de cont pe kilogram de masa bruta lipsa sau de 300 de unitati de cont pe bagaj.
 • In caz de deteriorare a bagajelor inregistrate, transportatorul trebuie sa plateasca o despagubire echivalenta cu deprecierea bagajelor.
 • In caz de intarziere la livrare a bagajelor inregistrate, transportatorul trebuie sa plateasca, pentru fiecare perioada integrala de 24 de ore de la solicitarea livrarii, dar maximum 14 zile o despagubire egala cu valoarea pierderii sau a pagubei dovedite de calator, pana la maxim 0,80 de unitati de cont pe kilogram de masa bruta lipsa a bagajelor sau 14 unitati de cont pe bagaj livrat cu intarziere;
 • In cazul in care calatorul nu poate prezenta o dovada a pierderii sau a pagubei, compensatia se va ridica la 0,14 unitati de cont pe kilogram de masa bruta lipsa a bagajelor sau 2,80 unitati de cont pe bagaj.
 • Intarzieri la incarcarea unui vehicul, pierderea partiala sau totala a vehiculului: in cazul unei intarzieri la incarcarea sau la livrarea unui vehicul datorate unei cauze imputabile transportatorului, acesta trebuie sa plateasca despagubiri care nu depasesc valoarea pretului de transport.
 • Daca, in caz de intarziere la incarcare datorata unei cauze imputabile transportatorului, calatorul opteaza sa renunte la contractu! de transport, pretul transportului ii este rambursat.
 • In caz de pierdere totala sau partiala a unui vehicul, compensatia care trebuie platita calatorului se calculeaza pe baza valorii uzuale a vehiculului, dar pana la un prag maxim de 8 000 de unitati de cont.
 1. Exercitarea drepturilor de catre calator: cereri de despagubire si dreptul la actiune in justitie

– Constatarea unei deteriorari sau pierderi partiale: Atunci cand se descopera sau se presupune deteriorarea sau pierderea partiala a unui obiect transportat in sarcina transportatorului (bagaje, vehicule), transportatorul trebuie sa intocmeasca fara intarziere si, daca este posibil, in prezenta calatorului, un raport in care se precizeaza starea in care se afla obiectul, amploarea deteriorarii sau pierderii, cauza acesteia si ora la care a survenit. O copie a acestui raport trebuie oferita gratuit calatorului.

Cereri de despagubire: ca regula, cererile de despagubire referitoare la raspunderea transportatorului in caz de deces sau de vatamare corporala a calatorilor trebuie adresate in scris transportatorului impotriva caruia poate fi introdusa o actiune in justitie.

Actiuni in justitie: ca regula, actiunile in justitie bazate pe raspunderea transportatorului in caz de deces sau de vatamare corporala a calatorilor pot fi introduse doar impotriva transportatorului caruia ii revine obligatia, in temeiul contractului de transport, de a furniza serviciul de transport in cursul caruia a survenit accidentul.

 • Ca regula, orice drept de actiune in justitie bazata pe raspunderea transportatorului in caz de deces sau de vatamare corporala a calatorilor se stinge daca persoana indreptatita nu semnaleaza accidentul, in termen de 12 luni de la data constatarii pierderii sau a pagubei, unuia dintre transportatorii caruia ii poate fi prezentata o cerere de despagubire.
 • Termenul de prescriptie a actiunii in justitie pentru despagubiri bazate pe raspunderea transportatorului in caz de deces sau de vatamare corporala a calatorilor este:
 1. in cazul unei actiuni in justitie introduse de un calator, trei ani incepand din ziua urmatoare accidentului;
 2. ca regula, in cazul altor persoane indreptatite sa introduca actiunea in justitie, trei ani incepand din a doua zi dupa decesul calatorului, fara ca acest termen sa poata totusi depasi cinci ani din ziua urmatoare accidentului; suspendarea si incetarea termenului de prescriptie sunt reglementate de legislatia nationale.

         3. Raporturile dintre transportatori

 • Orice transportator care a incasat o taxa de transport trebuie sa plateasca transportatorilor interesati partea care le revine din taxa respectiva.
 • Un transportator care a platit compensatii are dreptul la recurs impotriva transportatorilor care au participat la transport. In special atunci cand pierderea sau paguba a fost cauzata de mai multi transportatori, fiecare dintre acestia raspunde pentru pierderea sau paguba pe care a provocat-o; daca nu se poate face o astfel de distinctie, compensatia trebuie sa fie repartizata intre transportatori.

Pentru informatii suplimentare

Mai multe informatii cu privire la drepturile calatorilor pe calea ferata pot fi gasite la adresa: http://ec.europa.eu/transport/passengers/rail/rail_en.htm